Dobra Droga Pielgrzymki
Orędzia

Orędzie dane Mirianie Soldo z dnia 2 października 2018 r.

Drogie dzieci,

wzywam was, abyście byli odważni, nie tracili nadziei, ponieważ nawet najmniejsze dobro, nawet najmniejszy znak miłości pokonuje coraz bardziej widoczne zło. Moje dzieci, słuchajcie mnie, aby dobro zwyciężyło, abyście poznali miłość Mojego Syna. To jest największe szczęście-ręce Mojego Syna, które Was obejmują, Tego, który kocha duszę, Tego, który oddał się za was i zawsze na nowo daje Siebie w Eucharystii, Tego, który ma słowo życia wiecznego. Poznać Jego miłość iść Jego śladami oznacza posiadać bogactwa duchowości. To jest bogactwo, które daje dobre uczucia i wszędzie widzi miłość oraz dobroć. Apostołowie mojej miłości, moje dzieci, bądźcie jak promienie słońca, które ciepłem miłości Mojego Syna ogrzewają wszystkich dookoła. Moje dzieci, świat potrzebuje apostołów miłości, świat potrzebuje wielu modlitw wypowiedzianych sercem i duszą, a nie tylko ustami. Moje dzieci, dążcie do świętości, ale w pokorze, w pokorze, która pozwala Mojemu Synowi czynić poprzez was to, czego On pragnie. Moje dzieci, wasze modlitwy, wasze słowa, myśli czyny, wszystko to otwiera lub zamyka drzwi do Królestwa Niebieskiego. Mój syn wskazał wam drogę i dał wam nadzieję, a ja was pocieszam i dodaję wam odwagi. Ponieważ moje dzieci, poznałam ból, ale miałam wiarę nadzieję. Teraz mam w nagrodę życie w Królestwie Mojego Syna. Dlatego słuchajcie mnie, miejcie odwagę i nigdy w tym nie ustawajcie.

Dziękuję wam.