Dobra Droga Pielgrzymki

Warto wiedzieć

Ubezpieczenie


Ubezpieczenie jest ważnym aspektem w trakcie podróży dlatego należy zaopatrzyć się w różnego rodzaju ubezpieczenia.Ubezpieczenia turystyczne obejmują:

 1. osobowe
  • koszty leczenia assistance
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • bagaż podróżnych
 2. komunikacyjne
  • OC
  • AC
  • assistace

Jednym z najczęściej kupowanych ubezpieczeń przez turystów jest ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenia te mają na celu przede wszystkim przyjście z pomocą w przypadku nagłych zachorowań lub wypadku. Przeważnie ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

 • leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego.
 • koszty transportu chorego do szpitala i ambulatorium.

Szczegóły zakresu ochrony ubezpieczeniowej określają ogólne warunki ubezpieczenia.
Ubezpieczenie turystyczne chroni przed niespodziewanymi wydatkami za granicą.

W przypadku pomocy doraźnej, zakupu leków, środków opatrunkowych i innych sytuacji wymienionych w warunkach ubezpieczeniowych należy bezwzględnie pobierać rachunki, gdyż od tego uzależniony jest zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

Dokumenty


Dokumenty potrzebne na wyjazd:

 • Dowód osobisty
 • Paszport