Dobra Droga Pielgrzymki
Wizjonerzy

Ivan Dragićević

Ivan Dragićević – ur 25.05.1965 . Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia .23.10.1994 r ożenił się z Laureen Murphy. Ma dwie córki i dwóch synów. Ma powierzonych 9  tajemnic . ma szczególne zadanie przekazywania orędzi dotyczących kapłanów, rodzin ,młodych i modlitwy w tych intencjach