Dobra Droga Pielgrzymki
Wizjonerzy

Marija Pavlović- Lunetti

Marija Pavlović-Lunetti  ur. 01.04.1964 r. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, które dla Niej rozpoczęły się 25.06.1981 r kiedy poszła na Podbrdo zamiast swojej siostry młodszej Milki. Za jej pośrednictwem Matka Boża daje co miesięczne orędzie dla świata . 08.09.1993 wyszła za mąż ma czterech synów. Mieszka w Moncy we Włoszech. Ma powierzonych 9 tajemnic . Ma szczególne zadanie modlitwy za kapłanów i za dusze w czyśccu cierpiące.