Dobra Droga Pielgrzymki
Wizjonerzy

Mirjana Soldo

Mirjana  Soldo ur. 18.03.1965 r . Mieszkała w Sarajewie. Dla Niej pierwszej zakończyły się objawienia codzienne-25.12.1982 . Tego dnia Matka Boża powierzyła jej 10 tajemnicę i obiecała, że do końca życia będzie się jej objawiać w dniu urodzin. Tajemnicę ujawni światu wraz z o .Petarem  Ljubicić. Od 02.08.1987 r każdego  2 miesiąca, modli się razem z Matką Bożą w intencji niewierzących . W 16.09.1989 r wyszła za mąż za Marka Soldo, mają dwie córeczki : Marię i Weronikę, mieszkają w Medjugorie .Ma szczególne zadanie modlitwy za tych, którzy nie poznali miłości Bożej.