Dobra Droga Pielgrzymki
Informacje ogólne

Zasady dla podróżnych przebywających spoza Unii Eropejskiej

 

Aktualizacja 11.02.2022

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen i innych

Jeżeli podróżujesz z:

państw członkowskich Unii Europejskiej,

Szwajcarii,

Islandii,

Norwegii,

Liechtensteinu,

Księstwa Andory,

Księstwa Monako,

Republiki San Marino,

Państwa Watykańskiego

podlegasz 7-dniowej kwarantannie.

Kwarantanna cię nie obowiązuje, jeśli:

jesteś zaszczepiony(a) pełnym cyklem szczepienia:

szczepionką, która jest dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej lub znajduje się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy,

od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki),

szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.

Przebyłeś(-aś) zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (jesteś tzw. ozdrowieńcem):

nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR,

masz dokument, który potwierdza przebycie choroby, wystawiony w języku polskim albo angielskim, w tym Unijny Certyfikat COVID,

Przedstawisz negatywny wynik testu na COVID-19:

poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim,

test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,

Masz do 12 lat i podróżujesz pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,

Podlegasz innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jeśli została na ciebie nałożona kwarantanna, możesz do 48 h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni cię z kwarantanny.

 

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej i spoza strefy Schengen

Obowiązkowe testy na COVID-19

Osoby podróżujące spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen, muszą okazać negatywny wynik testu na COVID-19. Test musisz wykonać niezależnie od tego, w jaki sposób podróżujesz (transportem zbiorowym, indywidualnym czy pieszo). Brak testu będzie się wiązać z koniecznością odbycia kwarantanny.

Obowiązek wykonania testu dotyczy także osób zaszczepionych czy ozdrowieńców!

Wynik testu nie może być starszy niż 24 godziny przed przylotem.

Test można wykonać na niektórych lotniskach w Polsce – przed odprawą graniczną lub 3 godziny po przylocie (licząc od odprawy granicznej)